Tek Pencere Sistemi Üzerinden Malzeme İthalat ve İhracat Talepleri Hakkında

Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan malzeme ithalat talepleri 29 Nisan 2016 tarihinden itibaren, ihracat talepleri ise 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Tek Pencere Sistemi" üzerinden gerçekleştirilecektir.

Konu ile ilgili Genelgeler ve Yükümlü Kılavuzları aşağıda yer almaktadır.

Genelge (İthalat)

Yükümlü Kılavuzu (İthalat)

Genelge (İhracat)

Yükümlü Kılavuzu (İhracat)